Vrijeme ribolova

Vrijeme ribolova i lovostaja, dopušteni dnevni i godišnji ulov

DANI RIBOLOVA

  • Ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja.
  • Noćni ribolov dopušten je cijele godine i vrši se od 00 do 24 sata uz obaveznu najavu ribočuvaru.
  • Nakon poribljavanja na jezeru nije dopušten ribolov 15 dana od poribljavanja.
  • Za vrijeme natjecanja (Šaranski kup, spin kup i sl.) ribolov nije dozvoljen. O datumu održavanja natjecanja članstvo će se na vrijeme obavijestiti.
  • Radi uspostavljanja biološke ravnoteže riba u jezeru, sukladno izrađenoj reviziji od ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zatražili smo izdavanje odobrenja za selektivni ribolov-izlov soma temeljem članka 54. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN br.106/1 7/03,174/04,10/05-ispravak i49/05 pročišćeni tekst).
  • Svi zainteresirani za selektivni izlov soma koji će se isključivo vršiti sukladno izdanom Rješenju trebaju se javiti tajniku društva radi evidencije i izdavanju pismenog ovlaštenja za selektivni izlov soma.
  • Usvajanjem te objavom naredbe Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba primjenjuju se važeči Zakonski propisi i važećom gospodarskom osnovom ŠRD.
  • Navedeni propisi i zaključci Skupštine ŠRD obveza su za sve sportske ribolovce koji će vršiti ribolov na jezeru Orešje.